Anna Drzewicka – Edukator Zamość - Edukator Anna Drzewicka

Anna Drzewicka

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nauczyciel dyplomowany, licencjonowany trener szybkiego czytania i technik pamięciowych, kinezjolog terapeuta, trener arytmetyki mentalnej

Anna Drzewicka - Edukator Anna Drzewicka

Anna Drzewicka – Edukator Zamość - Edukator Anna Drzewicka - Szkoła Szybkiego Czytania i Technik Uczenia Się w Zamościu

Jestem nauczycielem dyplomowanym Zespołu Szkół Społecznych im. Unii Europejskiej w Zamościu. Ukończyłam studia magisterskie w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMSC w Lublinie. W 2000 r. ukończyłam I, II oraz III stopień kursu Kinezjologii Edukacyjnej i uzyskałam tytuł terapeuty. Opracowałam i wdrożyłam program autorski „Wspomaganie rozwoju dziecka” dla dzieci z dysfunkcjami i trudnościami w uczeniu się. Prowadzę zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z trudnościami w oparciu m. in. o metodę „gimnastyki mózgu”. Po uzyskaniu w 2002r. tytułu licencjonowanego trenera szybkiego czytania i technik pamięciowych , założyłam Szkołę Szybkiego Czytania i Technik Uczenia Się wg metody Tubaj z siedzibą przy Zespole Szkół Społecznych w Zamościu. W ramach działalności szkoły prowadzę kursy szybkiego czytania oraz technik uczenia się dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz szkolenia dla firm. Efektem ukończenia prowadzonych przeze mnie kursów jest znaczna poprawa tempa czytania i stopnia zrozumienia czytanego tekstu, poprawa pamięci i wzrost koncentracji, dlatego cieszą się one zadowoleniem uczestników. We współpracy z Fundacją ABC XXI trzykrotnie włączyłam się w ogólnopolską kampanię „Cała Polska Czyta Dzieciom” pełniąc funkcję Regionalnego Koordynatora. Szkoła Szybkiego Czytania i Technik Uczenia Się została laureatem konkursu na najlepiej przeprowadzony Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Propagując rozwój czytelnictwa i metody przyspieszonego uczenia zorganizowałam i przeprowadziłam I Regionalne Mistrzostwa w Szybkim Czytaniu przy patronacie honorowym prezydenta Miasta Zamościa oraz Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Zamościu. Efektem tych działań była poprawa umiejętności szkolnych uczniów. Aktualnie prowadzę zajęcia z zakresu nowoczesnych strategii uczenia się w oparciu o kolejny program autorski pt. „Techniki efektywnego uczenia się.”

Od 2016 r. prowadzę zajęcia na kursach doskonalących, szkoleniach i konferencjach dla nauczycieli w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli KURSOR w Zamościu oraz w Lublinie, a także wykłady na studiach podyplomowych realizowanych przez Wyższą Szkołę HUMANITAS w Sosnowcu.

W 2018 r. uzyskałam kwalifikacje trenerskie do prowadzenia kursów arytmetyki mentalnej.

Szkoła Szybkiego Czytania i Technik Uczenia Się

Szkoła Szybkiego Czytania i Technik Uczenia Się powstała w marcu 2002 roku. Trenerzy ze szkoły w czasie trwania zajęć wskazują, jak się uczyć i przyswajać informacje tak, aby osiągnąć lepsze wyniki w nauce, szybciej przyswajać treści, skuteczniej zapamiętywać i lepiej organizować się w pracy. Zajęcia prowadzone są według metody opracowanej przez Zdzisławę i Czesława Tubaj, w oparciu o sprawdzone wzorce funkcjonujące od kilkudziesięciu lat, osiągnięcia prekursorów skutecznej nauki: prof. Kuzniecowa, Chromowa i Buzana oraz doświadczenia własne.

Szkoła Szybkiego Czytania i Technik Uczenia Się zapewnia każdemu uczestnikowi kursów lepszą skuteczność w przyswajaniu wiedzy. Metodyka Tubaja uruchamia dynamiczny proces rozwoju człowieka, zgodnie z jego specyficznym stylem uczenia się. Pobudza indywidualną motywację do działania, samoakceptację i pewność siebie oraz wiarę we własne możliwości. Kursy mają na celu poprawić pamięć i koncentrację, koordynację ciała i umysłu, zniwelować napięcie, usunąć blokady, a przede wszystkim wywołać satysfakcję z konkretnych rezultatów i radość uczenia się.

„Ten wie wystarczająco dużo, kto wie jak się uczyć.” Henry Adams

Czego możesz się spodziewać po metodach efektywnej nauki prowadzonej w Szkole Szybkiego Czytania i Technik Uczenia Się w Zamościu?

  • Wiedzy jak działa pamięć. Jak najefektywniej używać pamięci. Nauczysz się też sztuczek pamięciowych, dzięki którym można łatwo zapamiętywać np. słówka w języku obcym, kolejność liczb, słów, dat czy wzorów matematycznych. Poznasz techniki pamięciowe i metody skutecznego uczenia się, które pomagają aktywnie kodować i przetwarzać przyswajane treści tak, aby móc je w sposób łatwy przekazać do pamięci długotrwałej i skrócić czas nauki.
  • Szybkie czytanie – przeciętną prędkość czytania można zwiększyć, nie zmniejszając zrozumienia. Celem prowadzonych kursów jest eliminowanie błędnych nawyków czytelniczych oraz podwyższenie tempa czytania do minimum 800 – 1200 słów na minutę przy jednoczesnym podwyższeniu stopnia zrozumienia czytanego tekstu oraz rozbudzenie zainteresowań czytelniczych.
  • Będziesz lepiej rozumieć procesy zapominania oraz metody, które wykorzystują tę wiedzę aby pamiętać długo.
  • Dowiesz się jak powinny wyglądać twórcze notatki, aby łatwiej „wchodziły do głowy”. Nauczysz się notowania nielinearnego, wykonując tzw. mapy myśli opartego na wykorzystaniu pracy obu półkul mózgowych, skracając czas nauki i powtórek.
  • Relaksacja i motywacja – poznasz techniki relaksacyjne, sposoby radzenia sobie ze stresem, dowiesz się, jak wykorzystać muzykę do nauki, pracy i koncentracji na wyższym poziomie. Poznasz kinezjologię edukacyjną i ćwiczenia „gimnastyki mózgu” oraz ich wpływ na efektywne uczenie się.
  • Wizualizacja sukcesu – dzięki rozbudzeniu wyobraźni i kreatywności ( uruchomienie prawej półkuli mózgowej ) oraz poprzez stosowanie afirmacji i wizualizacji zaprogramujesz się na sukces.
  • Koncentracja – to zdolność skupienia umysłu na jednej czynności. Jest to wyćwiczona umiejętność zachowania dyscypliny, a nie talent, z którym się rodzimy. Na kursach poznasz naukę koncentracji na wyższym poziomie. Zsynchronizowane półkule mózgowe gwarantują najwyższą efektywność pracy umysłowej.
  • Kinezjologia edukacyjna – to metoda holistycznego wspomagania uczenia się Paula Dennisona. Wykorzystuje naturalne zasoby ciała do edukacji. Służy uruchomieniu intelektualnego potencjału „drzemiącego” w człowieku. Dzięki „gimnastyce mózgu” poprawisz koordynację ruchową, zsynchronizujesz pracę obu półkul mózgowych, usprawnisz pamięć, poprawisz koncentrację.
  • Indywidualny styl uczenia się – poznasz swoje preferencje sensoryczne, dominującą półkulę mózgową i klucz do efektywnego uczenia się, czyli strategię nauki własnej.

Anna Drzewicka - Edukator Szkoła Szybkiego Czytania i Technik Uczenia Się w Zamościu Anna Drzewicka - Edukator Szkoła Szybkiego Czytania i Technik Uczenia Się w Zamościu Anna Drzewicka - Edukator Szkoła Szybkiego Czytania i Technik Uczenia Się w Zamościu