Kurs dla młodzieży - Kurs technik pamięciowych – kursy dla młodzieży - Edukator Anna Drzewicka

Kurs technik pamięciowych

Przeznaczony jest dla młodzieży, studentów i dorosłych.

 • korzyści

  Intensywne szkolenie ma na celu zapoznanie z technikami pamięciowymi i metodami skutecznego uczenia się, które pomagają aktywnie kodować i przetwarzać przyswajane treści tak, aby móc je w sposób łatwy przekazać do pamięci długotrwałej i skrócić czas nauki. Uczestnik kursu otrzyma odpowiedź na pytania, jak planować proces uczenia się, jak się uczyć, aby zdobyta wiedza była skuteczna i trwała.

 • czas trwania

  Kurs w formie warsztatów. Weekend (4 godz. sobota i 4 godz. niedziela)

Kurs dla młodzieży - Kurs technik pamięciowych - Edukator Anna Drzewicka

Kurs dla młodzieży - Kurs technik pamięciowych – kursy dla młodzieży - Edukator Anna Drzewicka - Szkoła Szybkiego Czytania i Technik Uczenia Się w Zamościu

Program kursu - Kurs technik pamięciowych

Program kursu

 • Zapoznanie z pracą mózgu, preferencjami półkul mózgowych
 • Poznanie i opanowanie technik pamięciowych (haki, łańcuszek, zakładki liczbowe, system cyfrowo-literowy, zapamiętywanie nazwisk i twarzy, dat i wzorów matematycznych
 • Mapa myśli
 • Rola muzyki w uczeniu się
 • Relaksacja i wizualizacja
 • Warunki sprzyjające uczeniu się
 • Test na ustalenie stylu uczenia się

Zapytaj o Kurs technik pamięciowych - Edukator Anna Drzewicka

zapytaj o kurs

Chcesz dowiedzieć się więcej o kursie? Masz pytania? Napisz do nas!