Kurs dla młodzieży - Kurs wakacyjny dla młodzieży - Edukator Anna Drzewicka

Kurs wakacyjny

Kurs intensywny, trwający 4 tygodnie. Zajęcia z trenerem odbywają się trzy razy w tygodniu po dwie godziny lub dwa razy w tygodniu po trzy godziny (do uzgodnienia z kursantami). Przeznaczony dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 • korzyści

  Celem prowadzonych kursów jest eliminowanie błędnych nawyków czytelniczych oraz podwyższenie tempa czytania do minimum 800 – 1200 słów na minutę przy jednoczesnym podwyższeniu stopnia zrozumienia czytanego tekstu, wprowadzenie właściwych technik czytania, nauczenie koncentracji wyższego stopnia, wskazanie technik pamięciowych i stylu uczenia się.

 • uczestnicy

  Kurs przeznaczony dla młodzieży, studentów i dorosłych. Zajęcia odbywają się w grupach liczących nie więcej niż 12 uczestników. Kurs trwa 4 tygodnie. Uczestnik kursu jest zobowiązany dodatkowo do wykonania ćwiczeń w domu ( trzy dni w tygodniu po minimum godzinie nauki)

 • czas trwania

  Kurs intensywny, trwający 4 tygodnie. Zajęcia z trenerem odbywają się trzy razy w tygodniu po dwie godziny lub dwa razy w tygodniu po trzy godziny (do uzgodnienia z kursantami).

Kurs dla młodzieży - Kurs wakacyjny - Edukator Anna Drzewicka

Kurs dla młodzieży - Kurs wakacyjny dla młodzieży - Edukator Anna Drzewicka - Szkoła Szybkiego Czytania i Technik Uczenia Się w Zamościu

Myślą przewodnią prowadzonych kursów jest hasło: „Uczymy, jak się uczyć”. W programie kursu zawarte są ćwiczenia kształcące umiejętność szybkiego czytania, rozumienia i zapamiętywania. Uczestnik kursu otrzyma odpowiedź na pytania, jak planować proces uczenia się, jak się uczyć, aby zdobyta wiedza była skuteczna i trwała. Wszystkie te umiejętności zostaną nabyte poprzez ćwiczenia zwiększające pole widzenia, skracające czas fiksacji (wybieranie porcji informacji), likwidujące fonetyzację i subwokalizację, eliminujące regresję czytelniczą, uczące właściwej koncentracji uwagi, pobudzające wyobraźnię, rozwijające pamięć krótkotrwałą, długotrwałą i fotograficzną, uczące umiejętności stosowania relaksu, synchronizacji półkul mózgowych i kształcenie umiejętności pozbywania się stresu. Ponadto kursanci poznają techniki pamięciowe, w tym metodę notowania nielinearnego – Mapy Myśli, która jest podstawową i rewelacyjną metodą uczenia się.

Program kursu - Kurs wakacyjny

Program kursu

  • Szybkie czytanie (skuteczne eliminowanie błędnych nawyków czytelniczych, 4 –krotne zwiększenie tempa czytania i stopnia zrozumienia czytanego tekstu, rozbudzenie zainteresowań czytelniczych)
  • Trening pamięci (poznanie i opanowanie technik pamięciowych, zwiększenie potencjału umysłu poprzez zapamiętywanie wielozmysłowe i obupółkulowe, wypracowanie nawyków skutecznej pracy umysłowej)
  • Praca z informacją (notowanie nielinearne, opanowanie strategii skutecznej nauki)

T

 • echnika radzenia sobie ze stresem (sztuka koncentracji, techniki relaksacyjne, rola muzyki w przyswajaniu informacji, kinezjologia edukacyjna, wizualizacja sukcesu)
 • Rozwijanie myślenia (MTA – mentalny trening aktywizujący, rozbudzanie wyobraźni, synchronizacja pracy półkul mózgowych, indywidualne style uczenia się)

Zapytaj o Kurs wakacyjny - Edukator Anna Drzewicka

zapytaj o kurs

Chcesz dowiedzieć się więcej o kursie? Masz pytania? Napisz do nas!