Kurs dla dorosłych - Kurs zaawansowany dla dorosłych - Edukator Anna Drzewicka

Kurs zaawansowany

Kurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły kurs podstawowy. Ma na celu utrwalenie nabytych umiejętności, a także ich podwyższenie.

 • korzyści

  Utrwalenie podstawowych umiejętności z zakresu szybkiego czytania i technik uczenia się oraz zapoznanie z nowymi technikami i warunkami czytania fotograficznego wraz z kompletem wskazówek praktycznych, tyczących tego zagadnienia, zwiększenie widzenia peryferyjnego i podwyższenie tempa czytania oraz stopnia zrozumienia czytanego tekstu, poznanie złotych zasad superuczenia, osiąganie koncentracji wyższego stopnia.

 • uczestnicy

  Osoby dorosłe, które ukończyły kurs podstawowy i chcą kontynuować naukę szybkiego czytania na wyższym poziomie.

 • czas trwania

  Kurs trwa 3 miesiące. Spotkania z trenerem odbywają się 1 raz w miesiącu po dwie godziny.

Kurs dla dorosłych - Kurs zaawansowany - Edukator Anna Drzewicka

Kurs dla dorosłych - Kurs zaawansowany dla dorosłych - Edukator Anna Drzewicka - Szkoła Szybkiego Czytania i Technik Uczenia Się w Zamościu

Program kursu - Kurs zaawansowany

Program kursu

 • Szybkie i fotograficzne czytanie (zwiększenie tempa czytania i stopnia zrozumienia czytanego tekstu)
 • Trening pamięci (utrwalenie poznanych technik pamięciowych, zwiększenie potencjału umysłu poprzez zapamiętywanie wielozmysłowe i obupółkulowe, wypracowanie nawyków skutecznej pracy umysłowej)
 • Praca z informacją (notowanie nielinearne, opanowanie strategii skutecznej nauki)
 • Technika radzenia sobie ze stresem (sztuka koncentracji, techniki relaksacyjne, rola muzyki w przyswajaniu informacji, kinezjologia edukacyjna, wizualizacja sukcesu)
 • Rozwijanie myślenia (MTA – mentalny trening aktywizujący, rozbudzanie wyobraźni, synchronizacja pracy półkul mózgowych, indywidualne style uczenia się)

Zapytaj o Kurs zaawansowany - Edukator Anna Drzewicka

zapytaj o kurs

Chcesz dowiedzieć się więcej o kursie? Masz pytania? Napisz do nas!