Kurs dla dorosłych - Nowoczesne strategie uczenia się kurs dla dorosłych - Edukator Anna Drzewicka

Nowoczesne strategie uczenia się

 • korzyści

  Intensywne szkolenie ma na celu zapoznanie z technikami pamięciowymi i metodami skutecznego uczenia się, które pomagają aktywnie kodować i przetwarzać przyswajane treści tak, aby móc je w sposób łatwy przekazać do pamięci długotrwałej i skrócić czas nauki. Uczestnik kursu otrzyma odpowiedź na pytania, jak planować proces uczenia się, jak się uczyć, aby zdobyta wiedza była skuteczna i trwała.

 • uczestnicy

  Młodzież, studenci, dorośli

 • czas trwania

  Kurs w formie warsztatów trwający 16 godzin w systemie weekendowym lub trybie normalnym w ciągu tygodnia dwa razy w tygodniu po dwie godziny (do uzgodnienia z kursantami).

Kurs dla dorosłych - Nowoczesne strategie uczenia się - Edukator Anna Drzewicka

Kurs dla dorosłych - Nowoczesne strategie uczenia się kurs dla dorosłych - Edukator Anna Drzewicka - Szkoła Szybkiego Czytania i Technik Uczenia Się w Zamościu

Co zyskasz? - Nowoczesne strategie uczenia się

Co osiągniesz?

 • wzrost tempa czytania,
 • sprawniejsza pamięć,
 • szybsze przetwarzanie informacji,
 • wyższa sprawność intelektualna,
 • lepsza jakość myślenia.

Program kursu - Nowoczesne strategie uczenia się

Program kursu

 • Zapoznanie z pracą mózgu, preferencjami półkul mózgowych
 • Poznanie i opanowanie technik pamięciowych (haki, łańcuszek, zakładki liczbowe, system cyfrowo-literowy, zapamiętywanie nazwisk i twarzy, dat i wzorów matematycznych)
 • Mapa myśli jako metoda notowania nielinearnego
 • Rola muzyki w uczeniu się
 • Relaksacja i wizualizacja
 • Warunki sprzyjające uczeniu się
 • Test na ustalenie stylu uczenia się, test na półkulowość – dobranie klucza efektywnego uczenia się- strategii nauki własnej

Zapytaj o Nowoczesne strategie uczenia się - Edukator Anna Drzewicka

zapytaj o kurs

Chcesz dowiedzieć się więcej o kursie? Masz pytania? Napisz do nas!