Kurs dla dorosłych - Podstawowy kurs sześciotygodniowy dla dorosłych - Edukator Anna Drzewicka

Podstawowy kurs sześciotygodniowy

Kurs przeznaczony jest dla dorosłych. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie godziny, razem 24 godziny pracy z trenerem.

 • uczestnicy

  Uczestnikami kursu są studenci i dorośli. Zajęcia odbywają się w grupach liczących nie więcej niż 12 uczestników. Kurs trwa 6 tygodni. Uczestnik kursu jest zobowiązany dodatkowo do wykonania ćwiczeń w domu ( trzy dni w tygodniu po minimum godzinie nauki)

 • czas trwania

  Kurs trwa 6 tygodni. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie godziny, razem 24 godziny pracy z trenerem.

Kurs dla dorosłych - Podstawowy kurs sześciotygodniowy - Edukator Anna Drzewicka

Kurs dla dorosłych - Podstawowy kurs sześciotygodniowy dla dorosłych - Edukator Anna Drzewicka - Szkoła Szybkiego Czytania i Technik Uczenia Się w Zamościu

Myślą przewodnią prowadzonych kursów jest hasło: „Uczymy, jak się uczyć”. W programie kursu zawarte są ćwiczenia kształcące umiejętność szybkiego czytania, rozumienia i zapamiętywania. Uczestnik kursu otrzyma odpowiedź na pytania, jak planować proces uczenia się, jak się uczyć, aby zdobyta wiedza była skuteczna i trwała. Wszystkie te umiejętności zostaną nabyte poprzez ćwiczenia zwiększające pole widzenia, skracające czas fiksacji (wybieranie porcji informacji), likwidujące fonetyzację i subwokalizację, eliminujące regresję czytelniczą, uczące właściwej koncentracji uwagi, pobudzające wyobraźnię, rozwijające pamięć krótkotrwałą, długotrwałą i fotograficzną, uczące umiejętności stosowania relaksu, synchronizacji półkul mózgowych i kształcenie umiejętności pozbywania się stresu. Ponadto kursanci poznają techniki pamięciowe, w tym metodę notowania nielinearnego – Mapy Myśli, która jest podstawową i rewelacyjną metodą uczenia się.

Program kursu - Podstawowy kurs sześciotygodniowy

Program kursu

 • Szybkie czytanie (skuteczne eliminowanie błędnych nawyków czytelniczych, 4 –krotne zwiększenie tempa czytania i stopnia zrozumienia czytanego tekstu, rozbudzenie zainteresowań czytelniczych)
 • Trening pamięci (poznanie i opanowanie technik pamięciowych, zwiększenie potencjału umysłu poprzez zapamiętywanie wielozmysłowe i obupółkulowe, wypracowanie nawyków skutecznej pracy umysłowej)
 • Praca z informacją (notowanie nielinearne, opanowanie strategii skutecznej nauki)
 • Technika radzenia sobie ze stresem (sztuka koncentracji, techniki relaksacyjne, rola muzyki w przyswajaniu informacji, kinezjologia edukacyjna, wizualizacja sukcesu)
 • Rozwijanie myślenia (MTA – mentalny trening aktywizujący, rozbudzanie wyobraźni, synchronizacja pracy półkul mózgowych, indywidualne style uczenia się)

Zapytaj o Podstawowy kurs sześciotygodniowy - Edukator Anna Drzewicka

zapytaj o kurs

Chcesz dowiedzieć się więcej o kursie? Masz pytania? Napisz do nas!