Kurs dla dzieci - Arytmetyka mentalna - Edukator Anna Drzewicka

Arytmetyka mentalna - NOWOŚĆ

Tradycyjny system edukacji jest ukierunkowany przede wszystkim na rozwijanie lewej półkuli mózgu, co odpowiada standardowemu poziomowi logicznego myślenia. Dzięki włączeniu w proces uczenia prawej półkuli mózgowej, odpowiedzialnej za wyobraźnię i kreatywność, wykorzystasz pełny potencjał swojego dziecka.
Zapoznaj się z twórczą metodą nauczania, która wyzwoli potencjał twojego dziecka i zaprogramuje go na sukces.
5 milionów wyjątkowo utalentowanych uczniów w 56 krajach (m.in. w USA, Kanadzie, Japonii, Australii) uczy się przy użyciu tej metody.

Kurs dla dzieci - Arytmetyka mentalna - NOWOŚĆ - Edukator Anna Drzewicka

Kurs dla dzieci - Arytmetyka mentalna - Edukator Anna Drzewicka - Szkoła Szybkiego Czytania i Technik Uczenia Się w Zamościu

Arytmetyka mentalna

Arytmetyka mentalna to wyjątkowa metoda rozwijania u dzieci kreatywności, pamięci, koncentracji i efektywności uczenia się. Uaktywnia pracę mózgu, przez co wpływa na zrównoważony rozwój twórczych i intelektualnych zdolności dzieci.

Oprócz rozwijania umiejętności dokonywania szybkich obliczeń w pamięci, pomaga w harmonijny sposób rozwinąć i stymulować obie półkule mózgu.

Według wyników badań naukowych, mózg dziecka najintensywniej rozwija się w wieku od 4 do 12 lat. Umiejętności nabyte w tym okresie mają istotny wpływ na jego harmonijny rozwój i przyszłe sukcesy.

Grupy wiekowe

 • 5 – 6 lat
 • 7 – 9 lat
 • 10 – 12 lat

Poziomy kursu

 • 0 – poziom przygotowawczy dla dzieci w wieku przedszkolnym
 • I, II – poziom dla dzieci od lat 7

Tryby nauczania

 • Czas trwania kursu podstawowego – 54 godziny
 • Zajęcia odbywają się raz w tygodniu– 2 godziny lekcyjne lub  dwa razy w tygodniu – 1 godzina lekcyjna
 • Dostęp do platformy online

Na czym polega ta metoda?

Podczas zajęć dzieci nabywają umiejętność wykonywania działań arytmetycznych przechodząc przez trzy etapy: na początku kursu używają liczydła (abakusa), które z czasem wizualizują, a następnie dokonują obliczeń w pamięci.

Kluczowymi zaletami kursu arytmetyki mentalnej jest wykorzystanie gier i zabaw aktywizujących, filmów i łamigłówek, by rozwinąć dziecięcą kreatywność i umiejętność logicznego myślenia. Nauka sprawia dzieciom przyjemność – zajęcia są interesujące i odbywają się w przyjaznej atmosferze. Dzieci uczą się pracy zespołowej, zdrowej rywalizacji, nabierają wiary we własne możliwości.

Efekty działania

Mentalna arytmetyka wpływa pozytywnie na

 • Poprawę umiejętności matematycznych
 • Rozwój interakcji między prawą i lewą półkulą mózgu.
 • Wyniki w nauce i kreatywność.
 • Pewność siebie i samoocenę.
 • Usprawnia pamięć fotograficzną
 • Poprawia skupienie i koncentrację.
 • Zdolność do nauki języków obcych
 • Zwiększa potencjał umysłowy

Zalety zajęć arytmetyki mentalnej

 • Przyjazne warunki do nauki
 • Nauka przez ruch i zabawę
 • Miła atmosfera
 • Nauka pracy w zespole
 • Gry i zabawy rozwijające kreatywność i koncentrację
 • Indywidualne podejście do każdego dziecka
 • Dostęp do platformy online
 • Możliwość udziału w międzynarodowych olimpiadach

Bezpłatne zajęcia pokazowe

Istnieje możliwość zapisania się bezpłatne lekcje demonstracyjne, na których zaprezentujemy metody naszej pracy.

Kontakt

 • Anna Drzewicka – tel. 603 232 266
 • Urszula Drążek – tel. 692 192 668

Zapytaj o Arytmetyka mentalna - NOWOŚĆ - Edukator Anna Drzewicka

zapytaj o kurs