Kurs dla dzieci - Czytam szybko – kurs dla dzieci - Edukator Anna Drzewicka

Czytam szybko

Kurs sześciotygodniowy, przeznaczony jest dla dzieci 9 - 11 r.ż. ( dla dzieci, które potrafią już czytać )

 • korzyści

  Zwiększenie tempa czytania i stopnia zrozumienia czytanego tekstu, zapoznanie z technikami pamięciowymi, nauczenie koncentracji wyższego stopnia, wskazanie stylu uczenia się i dobranie odpowiednich metod.

 • uczestnicy

  Dzieci od 9 r.ż. do 11 lat pracują z trenerem w małych grupach. Dodatkowo wykonują zadania domowe w zeszytach ćwiczeń trzy razy w tygodniu po ok. 1 godz.

 • czas trwania

  Kurs trwa 6 tygodni. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne ( 24 godz. zajęć ) z przerwami co 30 min.

Kurs dla dzieci - Czytam szybko - Edukator Anna Drzewicka

Kurs dla dzieci - Czytam szybko – kurs dla dzieci - Edukator Anna Drzewicka - Szkoła Szybkiego Czytania i Technik Uczenia Się w Zamościu

Program kursu zawiera m.in. kształcenie umiejętności szybkiego czytania, rozumienia i zapamiętywania, ćwiczenia koncentracji uwagi, synchronizacji półkul mózgowych. Dzieci poznają techniki pamięciowe ( mnemotechniki ) oraz uczą się właściwego organizowania i planowania nauki własnej. Kurs ma na celu podnieść motywację do działania, samoakceptację i pewność siebie, poprawić pamięć i koncentrację, koordynację ciała i umysłu, zniwelować napięcie, usunąć blokady, a przede wszystkim wywołać satysfakcję i radość uczenia się.

Kurs ten wymaga współpracy z rodzicami. Na pierwszych zajęciach obecność jednego z rodziców jest obowiązkowa. Rodzic zapoznaje się ze strukturą i przebiegiem kursu, a także poznaje zasady prowadzenia relaksacji i ćwiczeń kształtujących wyobraźnię, które będzie prowadził z dzieckiem w domu.

Program kursu - Czytam szybko

Program kursu

 • W programie kursu zawarte są ćwiczenia kształtujące umiejętność szybkiego czytania, rozumienia i zapamiętywania.
 • Uczestnik kursu nauczy się planować proces uczenia się, jak się uczyć, aby zdobyta wiedza była skuteczna i trwała.
 • Kursanci poznają techniki pamięciowe, w tym metodę notowania nielinearnego – Mapy Myśli, która jest podstawową i rewelacyjną metodą uczenia się.
 • Stosowane w trakcie zajęć ćwiczenia kinezjologii edukacyjnej, relaksacja, synchronizacja półkul mózgowych – zniwelują napięcia, usuną blokady i poprawią koordynację ciała i umysłu, a tym samym wywołają satysfakcję i radość uczenia się.

Zapytaj o Czytam szybko - Edukator Anna Drzewicka

zapytaj o kurs

Chcesz dowiedzieć się więcej o kursie? Masz pytania? Napisz do nas!