Kurs dla dzieci - Uczeń na medal – kurs dla dzieci - Edukator Anna Drzewicka

Uczeń na medal

Kurs sześciomiesięczny przeznaczony dla dzieci w wieku szkolnym, które poznały już litery, ale mają trudności w czytaniu, pisaniu czy koncentracji.

  • czas trwania

    6 miesięcy (zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 1 godzinie)

Kurs dla dzieci - Uczeń na medal - Edukator Anna Drzewicka

Kurs dla dzieci - Uczeń na medal – kurs dla dzieci - Edukator Anna Drzewicka - Szkoła Szybkiego Czytania i Technik Uczenia Się w Zamościu

Celem prowadzonych zajęć jest reedukacja, usunięcie przyczyn trudności w uczeniu się oraz usprawnianie zaburzonych funkcji. Poprzez metody wielozmysłowego i obupółkulowego uczenia się pokonujemy u dziecka niechęć do nauki i usprawniamy proces uczenia się. Po wstępnym zdiagnozowaniu dziecka i poznaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych następuje dopasowanie metod pracy do indywidualnego stylu uczenia się dziecka. Dzięki holistycznej metodzie Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona i ćwiczeniom gimnastyki mózgu zostaje przywrócona naturalna integracja umysłu. Ćwiczenia pomagają pokonać stres, który jest przyczyną niepowodzeń, podnieść motywację do działania, samoakceptację i pewność siebie, poprawić koncentrację i koordynację ciała.

Program kursu - Uczeń na medal

Program kursu

Program kursu zawiera m. in.

  • Ćwiczenia na przekraczanie linii środka, energetyzujące, wydłużające i zwiększające pozytywne myślenie zaczerpnięte z Kinezjologii Edukacyjnej
  • Zdiagnozowanie preferencji sensorycznych i dostosowanie metod do indywidualnego stylu uczenia się
  • Ćwiczenia poprawiające pamięć, koncentrację i motywację
  • Metody usprawniające naukę czytania i pisania, aktywnego słuchania i lepszej organizacji pracy.
  • Ćwiczenia grafomotoryczne
  • Relaksacja, ćwiczenia wyobraźni, muzykoterapia

Zapytaj o Uczeń na medal - Edukator Anna Drzewicka

zapytaj o kurs

Chcesz dowiedzieć się więcej o kursie? Masz pytania? Napisz do nas!