Kurs dla dzieci - Wkrótce zostanę uczniem – kurs dla dzieci - Edukator Anna Drzewicka

Wkrótce zostanę uczniem

Przygotowanie do nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Kurs trwający 10 miesięcy przeznaczony dla dzieci 5-cio i 6-cioletnich

  • korzyści

    Dziecko poznaje litery drukowane i pisane i rozpoczyna przygodę z czytaniem. Podczas trwania kursu zostaje wyposażone w umiejętność nauki czytania i pisania, koncentracji na wykonywanym zadaniu, ćwiczenia wspierające ciało i umysł do skutecznego, radosnego uczenia się, co daje gwarancję sukcesu w klasie I

  • uczestnicy

    Dzieci 5-cio i 6-cioletnie

Kurs dla dzieci - Wkrótce zostanę uczniem - Edukator Anna Drzewicka

Kurs dla dzieci - Wkrótce zostanę uczniem – kurs dla dzieci - Edukator Anna Drzewicka - Szkoła Szybkiego Czytania i Technik Uczenia Się w Zamościu

Uczenie się jest naturalną funkcją i potrzebą każdego dziecka. Największą motywację osiąga dziecko 6-cioletnie przed rozpoczęciem nauki w szkole. Jest to najlepszy moment wyzwolenia i rozbudzenia motywacji i radości uczenia się. Poprzez atrakcyjne i ciekawe, dostosowane do wieku dziecka, metody pracy – dziecko zostaje zaprogramowane na sukces.

Co zyskasz? - Wkrótce zostanę uczniem

Co osiągniesz?

  • Dziecko nauczy się czytać i pisać, zainteresuje się czytelnictwem, wzbogaci zasób słownictwa i rozbudzi wyobraźnię i kreatywne myślenie
  • Nastąpi wzrost pewności siebie, samoakceptacji oraz lepszej koncentracji uwagi m.in. poprzez ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową, słuchową i ruchową
  • Nastąpi wzrost poprawy funkcjonowania dzięki ćwiczeniom integrującym pracę obu półkul mózgowych, ćwiczeniom koncentracji i relaksacyjnym zaczerpniętym z programu „gimnastyki mózgu”
  • Dziecko usprawni pamięć wzrokową, słuchową i kinestetyczną krótko i długotrwałą.

Zapytaj o Wkrótce zostanę uczniem - Edukator Anna Drzewicka

zapytaj o kurs

Chcesz dowiedzieć się więcej o kursie? Masz pytania? Napisz do nas!