Kurs dla dzieci - Zajęcia reedukacyjne dla dzieci - Edukator Anna Drzewicka

Zajęcia reedukacyjne z elementami technik uczenia się

Zajęcia przeznaczone są głównie dla dzieci w wieku 6 – 10 lat z grupy ryzyka dysleksji lub dzieci potrzebujących wspomagania w uczeniu się. Dzięki nowoczesnym technikom efektywnego uczenia się, nauczaniu wielozmysłowym i zastosowaniu indywidualnie dla każdego dziecka dobranych do stylu uczenia się metod pracy, ćwiczeniom gimnastyki mózgu następuje poprawa umiejętności szkolnych.

 • korzyści

  Zajęcia stymulują ogólny rozwój dziecka, proces uczenia się, usprawniają funkcje percepcyjno – motoryczne, wspomagają pamięć i koncentrację uwagi. Mają na celu usunięcie blokad w uczeniu się i niepowodzeń szkolnych. Konsekwencją powinna być zmiana postawy ucznia wobec trudności w uczeniu się oraz wzrost motywacji do nauki.

 • uczestnicy

  Uczniowie kl. I – III szkoły podstawowej mający trudności w uczeniu się ( czytanie, pisanie, liczenie, dysleksja, koncentracja uwagi, nadpobudliwość, nieśmiałość, fobia szkolna)

 • czas trwania

  W zależności od potrzeb od 3 do 6 miesięcy, 2 razy w tygodniu po 1 godz.

Kurs dla dzieci - Zajęcia reedukacyjne z elementami technik uczenia się - Edukator Anna Drzewicka

Kurs dla dzieci - Zajęcia reedukacyjne dla dzieci - Edukator Anna Drzewicka - Szkoła Szybkiego Czytania i Technik Uczenia Się w Zamościu

Zajęcia wspomagane są metodą kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona opartej na holistycznym uczeniu się. Metoda wykorzystuje naturalne zasoby ciała do nauki. Służy uruchomieniu intelektualnego potencjału „drzemiącego” w dziecku. Dzięki ćwiczeniom gimnastyki mózgu następuje poprawa koordynacji ruchowej, synchronizacja pracy obu półkul mózgowych, usprawnienie zaburzonych funkcji, poprawa koncentracji, a przede wszystkim satysfakcja i radość uczenia się.

Program kursu - Zajęcia reedukacyjne z elementami technik uczenia się

Program kursu

Dostosowany jest do indywidualnych potrzeb dziecka. Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej lub w małych 3-4 osobowych grupkach. Obejmuje m in.:

 • Ćwiczenia wspomagające rozwój funkcji wzrokowych
 • Ćwiczenia wspomagające rozwój funkcji słuchowo – językowych
 • Ćwiczenia w pisaniu
 • Ćwiczenia w czytaniu
 • Ćwiczenia sprzyjające skutecznemu uczeniu się

Zapytaj o Zajęcia reedukacyjne z elementami technik uczenia się - Edukator Anna Drzewicka

zapytaj o kurs

Chcesz dowiedzieć się więcej o kursie? Masz pytania? Napisz do nas!