Kursy dla Dzieci - Edukator Anna Drzewicka

Kursy dla Dzieci

Przygotowują młodego człowieka do przygody z szybkim czytaniem, rozumieniem i radosnym uczeniem się. Poprawiają pamięć, koncentrację i motywację do nauki. Dodatkowo poznane na kursach ćwiczenia kinezjologii edukacyjnej koordynują ciało i umysł, podnoszą samoakceptację i pewność siebie oraz poprawiają efektywność uczenia się dziecka.

Kursy dla Dzieci - Edukator Anna Drzewicka - Szkoła Szybkiego Czytania i Technik Uczenia Się w Zamościu