Kurs dla firm - Nowoczesne strategie uczenia się – kurs dla firm - Edukator Anna Drzewicka

Nowoczesne strategie uczenia się

 • korzyści

  Intensywne szkolenie ma na celu zapoznanie z technikami pamięciowymi i metodami skutecznego przyswajania i przetwarzania informacji, tak, aby móc je w sposób łatwy przekazać do pamięci długotrwałej. Uczestnik kursu otrzyma odpowiedź na pytania, jak planować i organizować pracę własną, jak usprawnić pamięć.

 • uczestnicy

  Pracownicy firm ( grupy do 12 osób)

 • czas trwania

  Kurs w formie warsztatów trwający 16 godzin w systemie weekendowym lub trybie normalnym w ciągu tygodnia dwa razy w tygodniu po dwie godziny (do uzgodnienia z kursantami).

Kurs dla firm - Nowoczesne strategie uczenia się - Edukator Anna Drzewicka

Kurs dla firm - Nowoczesne strategie uczenia się – kurs dla firm - Edukator Anna Drzewicka - Szkoła Szybkiego Czytania i Technik Uczenia Się w Zamościu

Co zyskasz? - Nowoczesne strategie uczenia się

Co osiągniesz?

 • wzrost tempa czytania,
 • sprawniejsza pamięć,
 • szybsze przetwarzanie informacji,
 • wyższa sprawność intelektualna,
 • lepsza jakość myślenia.

Program kursu - Nowoczesne strategie uczenia się

Program kursu

 • Szybkie czytanie (skuteczne eliminowanie błędnych nawyków czytelniczych, 4 –krotne zwiększenie tempa czytania i stopnia zrozumienia czytanego tekstu)
 • Trening pamięci( zapoznanie z pracą mózgu, preferencjami półkul mózgowych, poznanie i opanowanie technik pamięciowych, zwiększenie potencjału umysłu poprzez zapamiętywanie wielozmysłowe i obupółkulowe, wypracowanie nawyków skutecznej pracy umysłowej)
 • Praca z informacją (notowanie nielinearne, opanowanie strategii skutecznej nauki)
 • Technika radzenia sobie ze stresem (sztuka koncentracji, techniki relaksacyjne, rola muzyki w przyswajaniu informacji, kinezjologia edukacyjna, wizualizacja sukcesu)
 • Rozwijanie myślenia (MTA – mentalny trening aktywizujący, rozbudzanie wyobraźni, synchronizacja pracy półkul mózgowych, indywidualne style myślenia)
 • Żonglowanie

Zapytaj o Nowoczesne strategie uczenia się - Edukator Anna Drzewicka

zapytaj o kurs

Chcesz dowiedzieć się więcej o kursie? Masz pytania? Napisz do nas!