Kursy dla Firm - Edukator Anna Drzewicka

Kursy dla Firm

W świecie biznesu najważniejszą umiejętnością jest szybkie uczenie się (w tym czytanie i rozumienie czytanego tekstu), długotrwałe zapamiętywanie potrzebnych informacji, wykorzystanie w pełni własnego potencjału, sprawne, twórcze myślenie. Zsynchronizowane półkule mózgowe gwarantują najwyższą efektywność pracy umysłowej.

Kursy dla Firm - Edukator Anna Drzewicka - Szkoła Szybkiego Czytania i Technik Uczenia Się w Zamościu