Kurs dla rodziców - Jak pomóc swojemu dziecku w nauce – warsztat dla rodziców - Edukator Anna Drzewicka

Jak pomóc swojemu dziecku w nauce

 • korzyści

  Głównym celem szkolenia jest zapoznanie ze sposobami wspierania dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czytaniu i pisaniu, ich przyczynami, objawami oraz metodami pracy rodzica .

 • uczestnicy

  Rodzice, których dzieci mają trudności w nauce i zachowaniu

 • czas trwania

  W zależności od potrzeb, do uzgodnienia indywidualnego

Kurs dla rodziców - Jak pomóc swojemu dziecku w nauce - Edukator Anna Drzewicka

Kurs dla rodziców - Jak pomóc swojemu dziecku w nauce – warsztat dla rodziców - Edukator Anna Drzewicka - Szkoła Szybkiego Czytania i Technik Uczenia Się w Zamościu

„Moje dziecko nie może spokojnie usiedzieć nad książkami.”
„Moja córka przekręca litery podczas czytania i pisania.”
„Dziecko mnie po prostu nie słucha, gdy próbuję mu coś wyjaśnić.”
„W domu mój syn pamięta wszystko, ale gdy pisze sprawdzian , nagle ma w głowie kompletną pustkę.”

Czy brzmi to znajomo? Trudności z koncentracją, kłopoty z czytaniem, pisaniem i liczeniem, agresja, nadpobudliwość czy lęk przed niepowodzeniem to problemy, z którymi zmaga się coraz więcej dzieci.

Co zyskasz? - Jak pomóc swojemu dziecku w nauce

Co osiągniesz?

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie ze sposobami wspierania dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czytaniu i pisaniu, ich przyczynami, objawami oraz metodami pracy rodzica . Rodzic zapozna się z:

 • Pojęciem „specyficznych trudności”
 • Przyczynami i objawami trudności
 • Umiejętnością zdiagnozowania dziecka
 • Zaplanujewłaściwą pomoc
 • Zapozna się z metodami pracy wspierającymi swoje dziecko
 • Zapozna się ze specjalizacją półkulową mózgu
 • Przeprowadzi test „leniwych ósemek”
 • Zapozna się z ćwiczeniami gimnastyki mózgu: relaksacyjnymi, integrującymi pracę obu półkul mózgowych, ćwiczeniami na koncentrację
 • Pozna sposobów wdrażania ćwiczeń w proces nauczania i uczenia się i przewidywane skutki
 • Przyczyny i objawy trudności w uczeniu się, czytaniu, pisaniu u dzieci
 • Pozna techniki radzenia sobie ze stresem (relaksacja, wizualizacja)
 • Zapozna się z metodą kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona.
 • Metody i techniki poprawy koncentracji.

Program kursu - Jak pomóc swojemu dziecku w nauce

Program kursu

 • Pozna pojęcie, przyczyny i objawy trudności w uczeniu się, czytaniu, pisaniu u dzieci
 • Pozna nowoczesne teorie uczenia się / nauczania polisensorycznego, metody motywujące i angażujące uczniów oraz nabędzie umiejętność zastosowania wybranych metod w praktyce szkolnej
 • Nabędzie umiejętność zdiagnozowania preferowanego stylu uczenia się ucznia i dostosowania do stylu odpowiednich metod nauczania
 • Pozna techniki radzenia sobie ze stresem ( relaksacja, wizualizacja )
 • Zapozna się z metodą kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona i nabędzie umiejętność prawidłowego przeprowadzania ćwiczeń z zakresu gimnastyki mózgu
 • Pozna ciekawe metody i techniki poprawy koncentracji

Zapytaj o Jak pomóc swojemu dziecku w nauce - Edukator Anna Drzewicka

zapytaj o kurs

Chcesz dowiedzieć się więcej o kursie? Masz pytania? Napisz do nas!