Kursy dla Rodziców - Edukator Anna Drzewicka

Kursy dla Rodziców

„Jak pomóc dziecku osiągnąć sukces w szkole?”, „Co zrobić, by nauka była łatwa i przyjemna?”. Odpowiedzi na te i inne pytania otrzyma rodzic, którego dziecko boryka się z trudnościami w nauce. Kinezjologia edukacyjna pozwala prostymi metodami uruchomić zablokowany potencjał, usunąć napięcie, zredukować stres, podnieść motywację do działania, samoakceptację i pewność siebie, poprawić pamięć i koncentrację, koordynację ciała i umysłu, a przede wszystkim wywołać satysfakcję i radość uczenia się.

Kursy dla Rodziców - Edukator Anna Drzewicka - Szkoła Szybkiego Czytania i Technik Uczenia Się w Zamościu