Kurs dla seniorów - Techniki szybkiego czytania – kurs dla seniorów - Edukator Anna Drzewicka

Techniki szybkiego czytania

Kurs trwa 16 godzin pracy z trenerem. Ma na celu zapoznać uczestników z technikami szybkiego czytania i stopnia zrozumienia czytanego tekstu, eliminować błędne nawyki czytelnicze i podnieść tempo czytania.

  • czas trwania

    Kurs trwa 4 tygodnie. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie godziny, razem 16 godzin pracy z trenerem.

Kurs dla seniorów - Techniki szybkiego czytania - Edukator Anna Drzewicka

Kurs dla seniorów - Techniki szybkiego czytania – kurs dla seniorów - Edukator Anna Drzewicka - Szkoła Szybkiego Czytania i Technik Uczenia Się w Zamościu

Co zyskasz? - Techniki szybkiego czytania

Co osiągniesz?

Nauczysz się czytać szybciej i lepiej rozumieć czytany tekst. Dzięki poznaniu błędów czytelniczych poprawisz swoje tempo czytania nawet 3 – 4 krotnie. Wraz z tempem czytania wzrośnie stopień rozumienia czytanego tekstu.

Program kursu - Techniki szybkiego czytania

Program kursu

  • Eliminowanie błędnych nawyków czytelniczych poprzez ćwiczenia zwiększające pole widzenia, skracające czas fiksacji (wybieranie porcji informacji), likwidujące fonetyzację i subwokalizację, eliminujące regresję czytelniczą, uczące właściwej koncentracji uwagi, pobudzające wyobraźnię, rozwijające pamięć krótkotrwałą, długotrwałą i fotograficzną,
  • Wzrost tempa czytania i stopnia zrozumienia czytanego tekstu
  • Techniki uczące właściwej koncentracji uwagi, pobudzające wyobraźnię, rozwijające pamięć krótkotrwałą, długotrwałą i fotograficzną, uczące umiejętności stosowania relaksu, synchronizacji półkul mózgowych i kształcenie umiejętności pozbywania się stresu.
  • Ćwiczenia kinezjologii edukacyjnej

Zapytaj o Techniki szybkiego czytania - Edukator Anna Drzewicka

zapytaj o kurs

Chcesz dowiedzieć się więcej o kursie? Masz pytania? Napisz do nas!