Metody nauczania - Edukator Anna Drzewicka

Metody nauczania

Zajęcia na kursach prowadzone są zgodnie z nowoczesnymi strategiami uczenia się opartymi na polisensoryczności i zaangażowaniu w proces uczenia się obu półkul mózgowych. Kinezjologia edukacyjna to metoda holistycznego wspomagania uczenia się Paula Dennisona. Wykorzystuje naturalne zasoby ciała do edukacji. Służy uruchomieniu intelektualnego potencjału „drzemiącego” w człowieku. Dzięki „gimnastyce mózgu” następuje wzrost koordynacji ruchowej, synchronizacja pracy obu półkul mózgowych, usprawnienie pamięci i koncentracji.

Metody nauczania - Edukator Anna Drzewicka

Metody nauczania - Edukator Anna Drzewicka - Szkoła Szybkiego Czytania i Technik Uczenia Się w Zamościu

Innowacyjna metoda nauczania – arytmetyka mentalna

Co to jest?

Arytmetyka mentalna jest to wyjątkowa metoda rozwijania u dzieci kreatywności, pozwala na zrównoważony rozwój twórczych i intelektualnych zdolności dzieci pobudzając pracę mózgu. Nie polega wyłącznie na dokonywaniu szybkich obliczeń w głowie, lecz pomaga w harmonijny sposób rozwinąć i stymulować obie półkule mózgu.

Umiejętność wykonywania szybkich obliczeń w pamięci jest kształtowana w młodym wieku, kiedy dzieci zaczynają szkołę. Mentalna arytmetyka jest niezbędna do stymulowania aktywności umysłowej uczniów. Pomaga im rozwijać pamięć, zdolność rozumienia tego, co słyszą oraz zwiększa ich koncentrację uwagi i szybkość reakcji.

Na czym polega?

Obliczenia z zakresu arytmetyki mentalnej mogą być wykonywane na trzy różne sposoby:

 • obliczenia wykonywane na liczydle;
 • obliczenia oparte na motoryce/słuchu (liczby i działania matematyczne są wypowiadane na głos podczas wykonywania obliczeń);
 • obliczenia wykonywane w pamięci oparte na wizualizacji liczydła (najszybsza i najbardziej efektywna metoda).

Uczniowie przechodzą przez te trzy etapy. Na początku kursu używają liczydła (abakusa), z czasem są go w stanie zwizualizować i dokonują obliczeń w pamięci.
Kluczowymi zaletami kursu arytmetyki mentalnej jest wykorzystanie filmów i łamigłówek by rozwinąć dziecięcą kreatywność i umiejętność logicznego myślenia oraz połączenie ćwiczeń indywidualnych i grupowych, dostosowując je do wieku i potrzeb naszych uczniów.

Program szybkiej matematyki mentalnej został połączony z poniższymi ćwiczeniami z zakresu Neurobiku (znanego też jako Brain Fitness – Trening Umysłu):

 • Ćwiczenia poprawiające pamięć słuchową i wzrokową.
 • Ćwiczenia poprawiające uwagę i skupienie: pomagają skoncentrować się na informacjach, płynących ze źródeł wzrokowych i słuchowych.
 • Ćwiczenia na logikę i nieszablonowe myślenie: osiągamy to, korzystając na zajęciach z gier edukacyjnych, pomocy naukowych oraz materiałów video.
 • Ćwiczenia stymulujące interakcje pomiędzy obiema półkulami mózgu: uwzględniają one zarówno ćwiczenia kinezjologiczne, jak i mające przyspieszyć proces myślenia.
 • Ćwiczenia zwiększające motywację do nauki: zarówno dzieci nie mające trudności w nauce, jak i te dla których stanowi to nieco większe wyzwanie, uwielbiają nasze zajęcia. Zyskują one pewność siebie i swoich umiejętności, dzięki czemu łatwiej im osiągnąć dalsze sukcesy także w szkole. Udział w naszych zajęciach rozbudza w dzieciach miłość do nauki!

Nie od dziś wiadomo, iż praktyka czyni mistrza. Nauka nowych rzeczy silnie pobudza funkcjonowanie mózgu, a co za tym idzie, także jego rozwój. Im więcej ćwiczymy nasz mózg ucząc się, tym więcej neuronów pobudzamy, które odpowiedzialne są za pracę zarówno lewej, jak i prawej półkuli. W rezultacie to co kiedyś wydawało nam się niemożliwe do rozwiązania, staje się proste i zrozumiałe!

Według licznych badań, mózg dziecka przechodzi najbardziej intensywny rozwój w wieku od 4 do 12 lat. Umiejętności uzyskane w tym wieku są o wiele łatwiejsze do opanowania i pozostają na wysokim poziomie przez wiele, wiele lat, a zatem mogą wpływać na przyszłe sukcesy Twojego dziecka.

Efekty jej działania

Mentalna arytmetyka wpływa pozytywnie na:

 • Rozwój interakcji między prawą i lewą półkulą mózgu.
 • Wyniki w nauce i kreatywność.
 • Pewność siebie i samoocenę.
 • Usprawnia pamięć fotograficzną
 • Poprawia skupienie i koncentrację.
 • Zdolność do nauki języków obcych
 • Zwiększa potencjał umysłowy

Zalety zajęć arytmetyki mentalnej

 • Przyjazne warunki do nauki
 • Nauka przez zabawę
 • Świetna atmosfera
 • Nauka pracy w zespole
 • Gry i zabawy rozwijające kreatywność i koncentrację
 • Dostęp do platformy online

Certyfikat potwierdzający wpis do „Encyklopedii Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej” /></p>
<p> Certyfikat potwierdzający wpis do „Encyklopedii Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej” publikowanej przez BPH – British Publishing House ,wydanie IV. Włączenie do grona Britishpedia</p>
<h2>Metoda TUBAJ</h2>
<p>Czytanie stanowi podstawę wszelkiego kształcenia, jak również funkcjonowania na odpowiednio wysokim poziomie intelektualnym każdego człowieka bez względu na wiek.</p>
<p>Większość ludzi czyta w tempie od 150 do 250 słów na minutę. Nie jest to tempo „naturalne”, gdyż czytamy, popełniając wiele błędów i mając złe nawyki i przekonania czytelnicze. Powinniśmy czytać w tempie 800 do 1200 słów na minutę.</p>
<p>Dlatego tak ważne jest wypracowanie takiej techniki czytania, która byłaby jak najbardziej efektywna, to znaczy, żeby przyswajanie informacji odbywało się w sposób jak najpełniejszy, w jak najkrótszym czasie, a to równocześnie podniesie stopień rozumienia czytanego tekstu.</p>
<p>Umiejętność szybkiego czytania uzupełniona wieloma ćwiczeniami rozwijającymi nasz umysł i właściwymi <strong>technikami uczenia się</strong> skraca czas nauki minimum trzykrotnie, uczenie się sprawia przyjemność, nie jest stresujące, a wiadomości i nabyte umiejętności są trwałe i mogą być wykorzystywane w różnych sferach naszego życia.</p>
<p>Na <strong>kursach szybkiego czytania</strong> prowadzonych przez wysoko wykwalifikowaną kadrę w Szkole Szybkiego Czytania i Technik Uczenia Się „TUBAJ”, która swoją siedzibę ma w Bolesławcu, a sieć oddziałów na terenie całego kraju, nauczyć się można nie tylko szybkiego czytania i podstawowych technik uczenia się, ale również sztuki koncentracji i relaksacji, radzenia sobie ze stresem, nielinearnego sposobu notowania (Mapy Myśli). Na zajęciach rozwijana jest też wyobraźnia, szybkość i dokładność percepcji oraz pamięć słuchowa i wzrokowa („fotograficzna”).</p>
<p>Jak skuteczne są metody stosowane na tych kursach, świadczy chociażby fakt, że na III Mistrzostwach Polski w Szybkim Czytaniu absolwentka naszej szkoły, <strong>Karolina Faryś, została mistrzynią Polski i ustanowiła nowy imponujący rekord Polski</strong> 20 374 słowa na minutę z 55% rozumieniem. Dziennikarze relacjonujący mistrzostwa uznali szkołę z Bolesławca za najlepszą w Polsce. Na 20 finalistów – siedmioro to absolwenci tej szkoły! Również w 2002 roku do finałów zakwalifikowało się aż ośmioro reprezentantów naszej szkoły, a <strong>Katarzyna Dominika Herba zdobyła wicemistrzostwo Polski</strong>.</p>
<p>Jednak to nie kształcenie mistrzów i bicie rekordów jest celem prowadzonych zajęć. Na kursach 6-tygodniowych, weekendowych i wakacyjnych dzieci od dziewiątego roku życia, młodzież gimnazjalna, licealiści, studenci i dorośli (głównie ci, którzy uzupełniają swoją wiedzę) <strong>mogą nauczyć się, jak się uczyć!</strong></p>
<h3>Zestaw przyborów do kursów</h3>
<div class=

Piłeczki do żonglowania - Edukator Anna Drzewicka - Szkoła Szybkiego Czytania i Technik Uczenia Się w Zamość
Piłeczki do żonglowania

Płyta
Płyta „Relaksacja”

Kości do gry - Edukator Anna Drzewicka - Szkoła Szybkiego Czytania i Technik Uczenia Się w Zamość
Kości do gry

Zestaw przyborów do kursów - Edukator Anna Drzewicka - Szkoła Szybkiego Czytania i Technik Uczenia Się w Zamość
Zestaw przyborów do kursów

Podręczniki - Edukator Anna Drzewicka - Szkoła Szybkiego Czytania i Technik Uczenia Się w Zamość
Podręczniki

Czego możesz się spodziewać po metodach efektywnej nauki prowadzonej w Szkole Szybkiego Czytania i Technik Uczenia Się w Zamościu?

 • Wiedzy jak działa pamięć. Jak najefektywniej używać pamięci. Nauczysz się też sztuczek pamięciowych, dzięki którym można łatwo zapamiętywać np. słówka w języku obcym, kolejność liczb, słów, dat czy wzorów matematycznych. Poznasz techniki pamięciowe i metody skutecznego uczenia się, które pomagają aktywnie kodować i przetwarzać przyswajane treści tak, aby móc je w sposób łatwy przekazać do pamięci długotrwałej i skrócić czas nauki.
 • Szybkie czytanie – przeciętną prędkość czytania można zwiększyć, nie zmniejszając zrozumienia. Celem prowadzonych kursów jest eliminowanie błędnych nawyków czytelniczych oraz podwyższenie tempa czytania do minimum 800 – 1200 słów na minutę przy jednoczesnym podwyższeniu stopnia zrozumienia czytanego tekstu oraz rozbudzenie zainteresowań czytelniczych.
 • Będziesz lepiej rozumieć procesy zapominania oraz metody, które wykorzystują tę wiedzę aby pamiętać długo.
 • Dowiesz się jak powinny wyglądać twórcze notatki, aby łatwiej „wchodziły do głowy”. Nauczysz się notowania nielinearnego, wykonując tzw. mapy myśli opartego na wykorzystaniu pracy obu półkul mózgowych, skracając czas nauki i powtórek.
 • Relaksacja i motywacja – poznasz techniki relaksacyjne, sposoby radzenia sobie ze stresem, dowiesz się, jak wykorzystać muzykę do nauki, pracy i koncentracji na wyższym poziomie. Poznasz kinezjologię edukacyjną i ćwiczenia „gimnastyki mózgu” oraz ich wpływ na efektywne uczenie się.
 • Wizualizacja sukcesu – dzięki rozbudzeniu wyobraźni i kreatywności ( uruchomienie prawej półkuli mózgowej ) oraz poprzez stosowanie afirmacji i wizualizacji zaprogramujesz się na sukces.
 • Koncentracja – to zdolność skupienia umysłu na jednej czynności. Jest to wyćwiczona umiejętność zachowania dyscypliny, a nie talent, z którym się rodzimy. Na kursach poznasz naukę koncentracji na wyższym poziomie. Zsynchronizowane półkule mózgowe gwarantują najwyższą efektywność pracy umysłowej.
 • Kinezjologia edukacyjna – to metoda holistycznego wspomagania uczenia się Paula Dennisona. Wykorzystuje naturalne zasoby ciała do edukacji. Służy uruchomieniu intelektualnego potencjału „drzemiącego” w człowieku. Dzięki „gimnastyce mózgu” poprawisz koordynację ruchową, zsynchronizujesz pracę obu półkul mózgowych, usprawnisz pamięć, poprawisz koncentrację.
 • Indywidualny styl uczenia się – poznasz swoje preferencje sensoryczne, dominującą półkulę mózgową i klucz do efektywnego uczenia się, czyli strategię nauki własnej.