Referencje - Edukator Anna Drzewicka

Referencje

Szkoła Szybkiego Czytania i Technik Uczenia Się w Zamościu istnieje i działa na rynku szkoleniowym już 16 lat. Nasze kursy z zakresu szybkiego czytania i technik pamięciowych oraz szkolenia ukończyło wielu zadowolonych absolwentów. Są wśród nich dorośli, pracownicy firm, studenci, młodzież i dzieci . Zobacz, kto nas poleca.

Referencje - Edukator Anna Drzewicka - Szkoła Szybkiego Czytania i Technik Uczenia Się w Zamościu

 • WODN KURSOR - Edukator Anna Drzewicka - Szkoła Szybkiego Czytania i Technik Uczenia Się w Zamościu

  WODN KURSOR

  Niniejszym potwierdzam, żę Pani Anna Drzewicka współpracuje z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli KURSOR Oddział w Zamościu od 2016r. W latach 2016-2018 przeprowadziła:

  1. Konferencję dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej pt. „Skuteczna realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia na I etapie edukacyjnym” zorganizowaną na zlecenie Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie (część I).
  2. Kursy doszkalające dla nauczycieli i pracowników Oświaty oraz szkolenia rad pedagogicznych na temat:
   • Wspomaganie rozwoju dziecka metodą kinezjologii edukacyjnej;
   • Trening umysłu – czyli jak dotrzeć do potencjału ucznia;
   • Jak motywować uczniów do pracy – rodzic i nauczyciel na tropie zaginionej motywacji;
   • Jak pomóć uczniowi w skutecznym i efektywnym uczeniu się;
   • Techniki angażujące i motywujące uczniów;
   • Rozwijanie kompetencji uczenia się uczniów;
   • Praca z uczniem mającym trudności w nauce;
   • Wspieranie dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czytaniu, pisaniu.
  3. Wykłady i ćwiczenia z zakresu metodyki edukacji wczesnoszkolnej dla słuchaczy studiów podyplomowych na kiedunku „Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne” realizowanych we współpracy z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu.

  Powyższe szkolenia zostały przeprowadzone przez Panią Anne Drzewicką na wysokim poziomie merytorycznym oraz dydaktycznym i zyskały pozytywną ocenę uczestniczących w nich nauczycieli. Pani Anna Drzewicka wykazała się bardo dobrym przygotowaniem do zajęć, bogatą wiedzą, profesjonalizmem, doświadczeniem zawodowym. Łatwo nawiązała kontakt z uczestnikami i dbała o miłą atmosferę. Jest osobą życzliwą i komunikatywną.

  WODNM KURSOR jest w pełni zadowolony z poziomu i jakości świadczonych usług szkoleniowych przez Panią Annę Drzewicką w zamierza kontynuować z nią współpracę.

  mgr Urszula Drążek
 • Szkoła Szybkiego Czytania i Technik Uczenia Się

  Szkoła Szybkiego Czytania i Technik Uczenia Się "TUBAJ"

  Pani Anna Drzewicka jest licencjonowanym trenerem szybkiego czytania i technik pamięciowych oraz doświadczonym pedagogiem. W 2002 roku otrzymała certyfikat ukończenia szkolenia dla trenerów. Od tego czasu prowadzi indywidualne i grupowe kursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Ma też doświadczenia w szkoleniu firm.

  Jest współzałożycielką Szkoły Szybkiego Czytania i Technik Uczenia Się w Zamościu, współorganizatorką I Regionalnych Mistrzostw w Szybkim Czytaniu na terenie Zamościa.

  Posiada certyfikat ukończenia III stopnia kursu kinezjologii edukacyjnej oraz kwalifikacje terapeuty – kinezjologa. Metodę Brayn Gym wykorzystuje w pracy z dziećmi i dorosłymi, wspomagając ich pamięć i koncentrację.

  Jest solidnym i sumiennym nauczycielem, a prowadzone przez nią kursy cieszą się dużym zainteresowaniem i zadowoleniem.

  mgr Zdzisława Tubaj (dyrektor szkoły)