Kursy dla Młodzieży - Edukator Anna Drzewicka

Kursy dla Młodzieży

Kształcą umiejętność szybkiego czytania, rozumienia i zapamiętywania. Gwarantują skuteczną naukę i lepsze wyniki. Uczą koncentracji na wyższym poziomie. Dzięki poznaniu swoich preferencji sensorycznych, dominującej półkuli mózgowej i klucza do efektywnego uczenia się odnajdziesz strategię nauki własnej. Dzięki rozbudzeniu wyobraźni i kreatywności oraz stosowanie afirmacji i wizualizacji zaprogramujesz się na sukces.

Kursy dla Młodzieży - Edukator Anna Drzewicka - Szkoła Szybkiego Czytania i Technik Uczenia Się w Zamościu